slide1
slide1
slide1
slide1
Năm 2009, Công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Lô C14E, Đường số 18 Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM. Đến năm 2011, để thuận tiện trong quá trình quản lý Công ty đã quyết định chuyển toàn bộ các chi nhánh và trụ sở chính về Lô C14E, Đường số 18 Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM.

Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Tiêu Biểu